FST GmbH

Úprava stlačeného vzduchu a plynů

Poskytujeme úpravu stlačeného vzduchu a technických plynů filtrací, sušením a odvlhčováním vzduchu a plynů a dále pak procesní filtrací plynů a páry.

Pomocí FST GmbH zajistíme abyste:

 • si byli jisti kvalitou stlačeného vzduchu
 • dosáhli všech tříd čistoty stlačeného vzduchu dle normy ISO 8573-1
 • měli kvalitu stlačeného vzduchu a dalších plynů stále pod kontrolou

Nabízíme kompletní řadu služeb pro širokou škálu aplikací. Umožníme dosažení všech tříd čistoty stlačeného vzduchu specifikovaných v ISO 8573-1.
Třídy čistoty stlačeného vzduchu, kterých lze dosáhnout pomocí našich spolehlivých zařízení, které dodáváme, sahají od standardního přístrojového vzduchu nebo technicky bezolejového stlačeného vzduchu až po sterilní ultračistý vzduch nebo lékařský dýchací vzduch. Podporované tlakové rozsahy dosahují od vakua přes 16 barů až po 350 barů s průtoky až 30 000 m³ / h.

Pokud je třeba vyhovět jakémukoli jinému požadavku, může naše projektové oddělení nabídnout řešení – ať už potřebujete vyšší průtoky nebo provozní tlaky, procesní technologie specifické pro zákazníka, schválení nebo konkrétní materiály.

FST GmbH kategorie

Filtrace

Filtrace stlačeného vzduchu je základní složkou úpravy stlačeného vzduchu. Filtry na stlačený vzduch odstraňují postupně všechny typy pevných a kapalných znečišťujících látek, tj. V prvních stupních se filtruje velké množství kondenzátu a hrubých částic znečištění, jako je rez, částice oděru, kapičky oleje a prach a poté se odstraní jemná olejová mlha a jemné částice prachu. Filtry stlačeného vzduchu obsahující aktivní uhlí odstraňují pachy a olejové páry. Specifické filtry dokonce odstraňují viry a choroboplodné zárodky a produkují tak sterilní stlačený vzduch.

Sušení

Sušení stlačeným vzduchem je základní klíčovou součástí řetězce zpracování. Úkolem sušení stlačeného vzduchu je snížit množství vlhkosti obsažené ve stlačeném vzduchu na definovanou zbytkovou hodnotu. Vysoušeče stlačeného vzduchu důkladně eliminují vlhkost a vytvářejí tak suchý stlačený vzduch, ve kterém již nedochází ke kondenzaci ani v systému stlačeného vzduchu, ani při aplikaci stlačeného vzduchu.

Odstranění olejových par

Olejová pára je „kondenzovaný“ plynný kompresorový olej, který se během kompresních procesů vyvíjí primárně za vysokých teplot. Dále jsou olejové páry uhlovodíky, které jsou nasávány z okolního vzduchu kompresorem, vzniklé převodovým mechanismem nebo vyvíjeny v systému stlačeného vzduchu v důsledku odpařování.

Ropné páry jsou druhou největší parní fází ve stlačeném vzduchu a kromě vlhkosti mají vysoký potenciál kondenzace – v případě ropných par je to kondenzace na kapalný olej.

Adsorbéry olejových par s aktivním uhlím váží olejové páry na aktivní uhlí a snižují proto obsah olejových par ve stlačeném vzduchu na minimální zbytkové hodnoty. Adsorbéry par s aktivním uhlím navíc odstraňují řadu dalších uhlovodíků.

Chlazení

V každém systému stlačeného vzduchu je potřebné chlazení. Většinou je v kompresorové jednotce již zabudovaný dochlazovač, který ochlazuje vysoké výstupní teploty (přibližně 70 ° C až 120 ° C) na vhodné aplikační teploty . (Přibližně na 25 až 35°C)

Pokud však v kompresoru není dochlazovač stlačeného vzduchu nebo je stávající chlazení nedostatečné pro následné procesy čištění, které vyžadují nižší teploty stlačeného vzduchu pro energeticky efektivní a ekonomický provoz, je vyžadováno, aby byl vzduch ,, dochlazen´´ chladičem pro stlačený vzduch.

Dýchací vzduch

Za účelem výroby dýchacího vzduchu se ze stlačeného vzduchu ve vysoké míře odstraňují nejen částice, voda, vlhkost, olej a olejové páry, ale také škodlivé plyny jako oxid uhličitý (CO2), oxid uhelnatý (CO), oxid dusíku (NOx) ) a oxid siřičitý (SO2) se redukují na stanovené zbytkové hodnoty při respektování požadovaného obsahu kyslíku (O2).

Zpracování kondenzátu

Proces čištění kondenzátu se používá k čištění kondenzátu od nečistot, oleje a uhlovodíků. Kondenzát se pak může vypustit do systému odpadních vod, do řeky nebo jezera ekologicky.

Servis a údržba

Servis a údržba systémů stlačeného vzduchu, zejména filtrů a adsorpčních sušiček, jsou základní součástí průmyslové údržby. Cílem je nepřetržitě udržovat požadovanou a nezbytnou čistotu stlačeného vzduchu a také účinnost, ekonomický provoz a provozní spolehlivost po celou dobu životnosti systému úpravy stlačeného vzduchu.

Čím správně měřit stlačený vzduch?

Více informací

Kontaktujte nás

RECTANA s.r.o.

 • Tloskovská 239,
  257 56 Neveklov
 • IČ: 06451179
  DIČ: CZ06451179

Společnost RECTANA s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 282293.

ZASLAT POPTÁVKU NEBO DOTAZ


  Nahoru